Rehabilitering

Förebyggande arbete och goda rutiner underlättar att skapa en frisk arbetsplats


Visste du att medarbetare med fler än tre tillfällen av korttidsfrånvaro under 12 månader ökar risken för långtidssjukskrivning med cirka 60 procent?


Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetare är viktigt. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete minskar kostnaderna och skapar en god arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och gör ett bra jobb. Genom tydliga och väl kända rutiner skapar du som chef trygghet i att du är en ledare som bryr dig om dina medarbetares hälsa.

Lösningsfokuserat och tydligt

Jag har erfarenhet från många olika typer av situationer av sjukfrånvaro, där målet är att få tillbaka människor i arbetslivet. Det gäller dock att se individuella lösningar, vara modigt, öppen och tydlig. Ibland kan den bästa lösningen för individen och arbetsplatsen vara ett hitta en annan väg.


Mina kunskaper sträcker sig över ett stort antal områden. Bland annat är jag väl insatt i Försäkringskassans rehabiliteringskedja, hur man håller bra och strukturerade hälsosamtal, skapar en bra rehabiliteringsplan och liknande. Jag hjälper dig att skapa bra och trygga rutiner.


Mona Eriksson har erfarenhet från rehabilitering i många olika situationer, där målet är att hitta en väg framåt som fungerar för individen och företaget.

Jag har koll på rutiner och processer

Som arbetsgivare har du ett ansvar att ta fram en plan för återgång till arbete för medarbetare som väntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar på grund av sjukdom.


Jag hjälper dig och är ett stöd när du ska ta fram en plan för återgång till arbete till försäkringskassan och kan också vara med på samverkansmöten på företagshälsovård och vårdcentral eller specialistklinik.


Om du vill kan jag delta i hälsosamtal eller hålla i hälsosamtal om du som chef vill ha en neutral part som håller i hälsosamtalen. Jag hjälper dig som chef att skapa trygga rutiner för att förebygga ohälsa på din arbetsplats.

    TIPS: När en medarbetare har fler än tre sjukfrånvarotillfällen på 12 månader, håll ett hälsosamtal - så ökar du möjligheterna att upptäcka ohälsa tidigt.

    Jag är en trygg och neutral partner med erfarenhet och kunskap av många olika verksamheter och av att samverka med företagshälsovård, vårdcentraler, specialistavdelningar, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.


    Rehabilitering i grupp:

    Vissa delar av rehabiliteringen passar bra att göra i grupp i så kallade kollegiala samtalsgrupper. Forskning har visat att det sättet att arbeta ger goda resultat när det gäller att förebygga sjukskrivning till exempel på grund av utmattning.