Omställning

Mod att utvecklas i ditt arbetsliv, med fokus på dig, dina mål och möjligheter.

Karrärvägledning - samtal om ditt framtida arbetsliv.


Att fundera över sin jobbframtid är något de flesta människor gör. Det kan handla om att vilja byta jobb, men inte riktigt veta till vad. Kanske har du just nu inte ett jobb och söker efter ett nytt. Du kan också ha blivit sjuk eller uppsagd på grund av övertalighet eller omorganisation.

När du söker nytt jobb, behöver komma vidare eller vill utveckla dig i din yrkesroll och i din personliga utveckling, kan det vara värdefullt att få hjälp utifrån.


Jag hjälper dig att hitta vägen till dina nya mål. Mina metoder är lösningsfokuserade och jag jobbar med att bygga på dina styrkor.

När du ska ta steget och söker nytt jobb, behöver komma vidare eller vill utveckla dig i din yrkesroll och i din personliga utveckling, kan det vara värdefullt att få hjälp utifrån.

Så här fungerar karriärrådgivning:

Individuell karriärvägledning:

+

Jag hjälper och leder dig tryggt genom din process, med fokus på att hitta nya lösningar och insikter. Med fokus på dina förutsättningar och behov hjälper jag dig att fatta beslut om din jobbframtid.

Karriärvägledning i grupp:

+

Vissa delar av karrärvägledningen passar bra att göra i grupp. Att ta del av andra personers perspektiv ger värdefulla och nya insikter. Med trygghet och öppenhet leder jag gruppen så att du kan fokusera framåt och hitta nya lösningar.


Stöd att hitta rätt i omställning och avveckling


Mona Eriksson kan stötta och ge dig rätt väg framåt.

Hjälp att hitta rätt väg framåt

När alla förhandlingar och förberedelser är klara är det dags för uppsägningssamtalet. Samtal som är jobbiga och svåra. Det kan vara bra med samtalsstöd inför samtalen.


Jag vägleder dig genom stegen så att du är förberedd på ett respektfullt samtal.

Stöd till en god avveckling:


Med en genomtänkt och välvillig avvecklingsprocess visar du som företag eller organisation att du tar ansvar också vid situationer där medarbetare måste sluta. En avveckling väcker stark oro.


Jag använder mina samlade erfarenheter, lyssnar på dina behov och bidrar till en bra process. Jag erbjuder praktisk vägledning hur ni, som företag och du som chef, strategiskt driver avvecklingsprocessen, information, förhandlingar och liknande.