HR-support

När du vill göra ett bra HR-arbete och behöver ett professionellt stöd. 

När du fastnar i frågeställningar kring rekrytering, lagar och regler, frågor om hälsa och rehabilitering och behöver ett bollplank  i ditt HR-arbete. Jag kan både göra punktinsatser och avlasta din verksamhet i längre uppdrag. Jag avlastar dig, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Mona Eriksson på ME din HR-partner har lång erfarenhet av hela HR-området.

Med min långa erfarenhet av brett HR-arbete kan jag stötta din verksamhet i många olika HR-processer och utmaningar. Framför allt inom rekrytering, arbetsrätt och rehabilitering.

Att hitta rätt personal, se till att de mår bra, trivs, utvecklar sina roller i verksamheten och har rätt kompetens - är avgörande för att nå dina affärsmål.


HR-frågor är centrala och viktiga. Jag hjälper dig när du behöver HR-support.

Du får rätt hjälp i dina personalfrågor


Jag
finns nära dig och erbjuder HR-rådgivning som bygger på din verksamhets aktuella frågor och behov. Du får professionell rådgivning i komplexa HR-frågor, lagar och regler.

Arbetsrätt – lagar och regler

Som lönesättande chef behöver du se till att du följer gällande avtal och regler. Dessutom ska du kunna svara på dina medarbetares frågor och göra bedömningar i personalfrågor. Det är inte så enkelt alla gånger. Ibland blir det extra komplext. Det kan vara skönt att ha ett externt och neutralt stöd i HR-frågor, när du behöver det.

Rekrytering – hjälp att hitta rätt medarbetare

Rekrytering är en stor investering som kräver tid och omsorg. Jag hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen, eller delar av den, exempelvis intervjuer eller referenstagning. Jag kan också vara ditt bollplank och kvalitetssäkra din rekrytering.

Rehabilitering –  lösningsfokuserad process

Jag hjälper dig att stötta din medarbetare att hitta nya möjligheter och anpassningar, utifrån sin hälsa och arbetsförmåga. Med lång erfarenhet av att samverka med företagshälsovård,  Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Jag kan vara med i hela eller delar i en medarbetares rehabiliteringsprocess, eller vara ditt professionella bollplank.

Trygghet med supportavtal - HR-support när du behöver det

När du tecknar ett supportavtal för mina tjänster inom HR-support får du tillgång till rätt hjälp när du behöver den. Med ett supportavtal betalar du en fast kostnad per månad och får på så sätt tillgång till HR-stöd i den utsträckning du har behov av, när du behöver den. 


I supportavtalet ingår också två frukostmöten per år, med ett aktuellt HR-tema – exemeplvis nya lagar och regler. 

Träffarna är ett sätt att öka din kunskap inom HR-området.  Vi träffas, tillsammans med andra arbetsgivarkollegor, över en kopp kaffe och en frukostmacka och fokuserar på ett tema per träff.