Chefshandledning

Jag tror på ett nära ledarskap som handlar om att se människor. 

Stöttning till dig som är ledare och chef


Chef är ofta en roll en person kvalificerar sig till för att hon eller han är skicklig på sitt arbete. För att vara en bra ledare krävs också andra förmågor, som tar tid att arbeta fram och kan vara utmanande. Du som chef och ledare ställs inför svåra situationer i vardagen, där du kan behöva stöd utifrån.

Jag erbjuder ett individuellt och verksamhetsanpassat chefsstöd med handledning. Min långa erfarenhet av att ha arbetat med chefer och ledare i olika organisationer och att själv ha varit chef, blir en tillgång för dig när du vill forma och stärka din ledarroll.

Handledning till chefer:

  • Bollplank i svåra situationer
  • Handledning och mentorskap
  • När du är ny som chef
  • Individuell ledarutveckling och samtalsstöd
  • Krishantering och konflikter.
Mona Eriksson på ME din HR-partner ger stöd till dig som är ledare och chef i HR-frågor.

Så här går chefsstöd och handledning till:

+

+

  • Vi ses i ett första möte där du berättar vad du vill få ut av handledningen. Jag ställer frågor och lyssnar in, för att få veta mer och kunna ge dig rätt stöd
  • Nu startar handledningen. Vi ses de antal gånger vi tillsammans har kommit fram till, ofta tre till fem tillfällen. Vi jobbar med de frågeställningar vi har kommit fram till tillsammans. Varje tillfälle är 50 minuter.

Handledning i grupp:

Jag erbjuder individuellt chefsstöd och handledning i grupp, i kollegiala samtalsgrupper. En bra storlek på en sådan grupp brukar vara fyra till åtta personer och vi ses vid tre till fem tillfällen, två timmar varje gång.